Technische omschrijving

De bouw wordt gerealiseerd conform de tekeningen en de technische omschrijving. Alle maten op de tekeningen zijn "circa-maten". De op de tekeningen aangegeven inrichtingen, binnenwanden en binnendeuren zijn niet in de koopsom inbegrepen. Deze omschrijving gaat uit van een casco-oplevering. De art-impressie en de daarop aangegeven kleuren zijn indicatief.

Vermeldenswaardig is dat de panden in Zoetermeer worden voorzien van aardwarmte. Momenteel draait het vooral om het terugdringen van de CO2 uitstoot in het kader van het Kyoto Protocol en de herziene EPC norm welke vastgelegd is in het nieuwe Bouwbesluit. Uittech Special Units B.V. kiest voor een duurzame oplossing d.m.v. een hoge isolatie van de bouwschil en warmtepompen.

Wij vinden dat een bedrijfspand zijn waarde ten minste moet behouden en het liefst in waarde behoort te stijgen. Onze panden worden onder architectuur ontworpen. De toegepaste materialen zijn van een hoogwaardige kwaliteit en er wordt gebouwd met een hoge woningbouw isolatiewaarde (rcwaarde >= 3,5).

Opleveringsniveau van de ruimte

De units worden casco geleverd en zijn voorzien van onder andere:

Deze technische omschrijving is van algemene aard en is een uitnodiging om u mee te nemen in het door u gewenste afwerkniveau. Een gedetailleerdere omschrijving treft u aan in de bouwbrochure.