Rekenvoorbeeld

Hieronder treft u een voorbeeld aan, wat een indicatie weergeeft van de kosten bij 100% investering. Rentes, wettelijke ontwikkelingen en persoonlijke omstandigheden kunnen een afwijkend beeld geven. Aan dit voorbeeld kunnen vanzelfsprekend geen rechten worden ontleend.

BV ondernemingIB onderneming
Aanschafprijs € 129.000 € 129.000
Opstalprijs € 99.000 € 99.000
Grondprijs € 30.000 € 30.000
Af te schrijven waarde € 99.000 € 99.000
Afschrijving in jaren40 j € 2.475 € 2.475
Rentelasten bij4% € 5.160 € 5.160
Bedrijfskosten per jaar € 7.635 € 7.635
Besparing vennootschap / inkomstenbelasting25% € 1.909 52% € 3.970
Netto cashflow
Te betalen rente € 5.160 € 5.160
Besparing vennootschap/
inkomstenbelasting € 1.909 € 3.970
Aflossing lening (in jaren) € - € -
Netto cashflow € 3.251 € 1.190
Netto cashflow per maand € 271 € 99
Netto lasten rente
Rente € 5.160 € 5.160
Besparing belasting 25% € 1.290 52% € 2.683
Netto jaarlasten € 3.870 € 2.477
Per maand € 323 € 206
Kleinschaligheidsinvestering
tot € 133.000 / 10% (2007)10% € 9.900 € 9.900